NORFinance.no forteller deg hva som er nytt, og hvilke endringer du kan forvente å se i Norge for forbrukslån og kredittkort.

2018 innebærer endringer i kredittkortmarkedet. Endringene som innføres er i hovedsak i forbrukernes interesse, og samtidig ønsker regjering og Storting mer regulering av kredittmarkedet av samme grunn. I dag benytter de aller fleste enten kredittkort eller bankkort for å betale for varer og tjenester, og den stadig økende bruken av kort og den reduserte bruken av kontanter krever at regelverk som hjelper forbrukere med å benytte det betalingsmiddelet de ønsker å benytte. Med økende bruk av kredittkort og en økende mengde tilbud om forbrukslån, så er mulighetene også økende for forbrukerne til å pådra seg usikret gjeld som man ikke kan håndtere så bra som man hadde planlagt. Regulering skal hjelpe med å sikre mengden med gjeld forbrukerne tar opp.

Populære rabatter forsvinner

Populære rabatter forsvinner

Med økende bruk av kredittkort følger også økende antall tilbydere og dermed også økende konkurranse. Inntil i dag har man hatt mange gode rabatter for å tiltrekke seg kunder, men dette er ikke lønnsomt i lengden. På grunn av det forsvinner for eksempel dagligvarerabattene fra yaBank. Dette har vært en populær rabatt, spesielt blant barnefamilier som trenger det de kan få for å få endene til å møtes. YaBank satser på avtaler med enkeltaktører i stedet for store rabatter som dagligvarerabatten. Man kan fortsatt finne gode rabatter hos forskjellige kredittkorttilbydere, men ikke så omfattende som dette.

Nye regler for kredittkortgebyr

Mange har irritert seg over at blant annet flyselskaper har lagt til gebyrer når man benytter kredittkort for å betale flybilletter. I Norge har dette i hovedsak vært begrenset til flybilletter, men i andre land, som for eksempel Danmark, har standarden vært å legge til gebyret slik at forbruker betaler gebyret. Dette er nå blitt endret med et nytt EU-direktiv som tar bort muligheten for at man kan overføre gebyret til forbrukeren. På den måten vil prisen man betaler for produkter bli forutsigbar for forbrukerne.

Betaling med treningsklokker

Populære rabatter forsvinner

Flere nye betalingsformer er på vei inn på markedet. En av disse er betaling med treningsklokker. Blant annet Danske Bank har inngått avtaler med å åpne for at et av deres kredittkort skal kunne benyttes sammen med blant annet Garmin treningsklokker. Andre har allerede tilbudt kort som er tilpasset bruk med treningsklokker, som SEB og Eurocard.

Norge ønsker regulering

Norges regjerning og Storting ønsker mer regulering av kredittkort og forbruksgjeld slik at man har mindre muligheter til å ende opp med mer gjeld enn man ønsker. Et eksempel på hva som ønskes regulert er renter på usikrede lån. I dag finnes det få begrensninger på hvilke renter man kan kreve for forbrukslån. I Sverige og Finland har man allerede en praksis for dette.

Norge ønsker regulering

Finansavtalelov under endring

Man ønsker å innføre ny finansavtalelov for å styrke forbrukernes rettigheter. Med en ny lov vil bankene bli ansvarlige for at deres låntagere kan betale lån de blir tilbudt.

Kjemper om å tilby gjeldsregister

2018 er året hvor det er ønskelig å innføre et gjeldsregister. Det er spesielt to aktører som ønsker å tilby dette registeret. Finans Norge og Evry ønsker på hver sin side å tilby et register. Evry ønsker et oppdatert register hvor man til en hver tid har registrert privatpersoners gjeld, mens Finans Norge ønsker en portal som gir tilgang på informasjon fra andre finansinstitusjoner ved hjelp av personnummer.

Kortbruk i 2017

Kortbruk i Norge har økt ekstremt de siste årene. I dag er det mange som ikke lenger benytter kontanter. Hvis man kjenner noen som driver butikk eller selv gjør det, så hører man stadig om at man ikke får inn nok penger i løpet av en dag til å gi vekslepenger. I 2017 benyttet vi en eller annen type kort 1,86 milliarder ganger. Dette er hele 4,5 prosent mer enn man gjorde i 2016.