Alle typer lån er forbundet med en viss risiko, med mindre man kan låne fra venner og familie. Alle er dessverre ikke i en slik situasjon, og må som de fleste av oss vende snuten mot banken når det skal lånes penger. Enten det er snakk om et boliglån eller et lån uten sikkerhet, så er det alltid en risiko at du skal miste inntekten din eller at renten skal forandre seg slik at du ikke klarer å betale det du skylder. Men denne risikoen kan du selv justere – alt avhenger av din betalingsvilje og evne til å minimere risikoen.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvilke risikoer som er forbundet med å ta opp et forbrukslån, før vi naturligvis også skal komme med noen råd slik at du kan redusere risikoen med å låne. I bunn og grunn handler det bare om egeninnsatsen, samtidig som det er viktig å gjøre en skikkelig vurdering om man virkelig behøver å ta opp dette forbrukslånet.

Den største risikoen

Den største risikoen med å ta opp et forbrukslån uten sikkerhet er at renten forandrer seg, eller at din egen inntekt forandrer seg slik at det blir vanskelig å beherske lånet. Dersom du hadde en solid inntekt når du søkte om lånet, og tok opp et relativt stort lån, så kan det hende at du mistet jobben eller av helt andre grunner gikk ned i inntekt. Da sier det seg selv at det blir vanskeligere å beherske lånet, og man kan bli nødt til å prioritere nedbetaling av gjeld fremfor andre ting som er mye morsommere.

Derfor er det viktig å gjøre en forhåndsvurdering når du søker om forbrukslån, slik at du senker denne risikoen. Les mer om det i neste avsnitt. Det er sjeldent en risiko at banken du lånte penger hos skal gå konkurs, og det vil uansett ikke være noe stort problem for deg. I bunn og grunn er det altså den største risikoen at kostnadene med lånet kan forandre seg, eller at du ikke lengre har råd til å betale det du en gang gjorde.

Forhåndsvurdering av risiko

Det er svært enkelt å gjøre en vurdering av risikoen ved å søke om et forbrukslån. Det du behøver å gjøre, er å sette deg ned å regne ut hvor mye du kan tåle å betale tilbake hver måned. Hvis du finner ut at du kan klare å betale 2500 kroner i måneden (inkludert renter og avdrag), så søker du om et lån av en størrelse som tilsier en slik nedbetaling. Da skal det samtidig være rom for at du har råd til det du trenger, og kunne leve på en helt normal måte samtidig som du setter av litt penger til sparing.

Gjør du en slik risikovurdering, så vet du at du har en romslig økonomi selv om renten skulle forandre seg, eller at du skulle gå ned i inntekt. Dette fordi at du har lånt en sum der du fortsatt har penger til overs. Dette er ekstremt viktig, for dersom man pusher lånegrensen helt til det ytterste, så vil man ikke ha mer å gå på. Derfor havner mange nordmenn i gjeldsknipe, ettersom når renta forandrer seg eller selskapet de jobber for går konkurs, så klarer de ikke å behandle de nye kostnadene.

Hvor stor er egentlig risikoen?

Men så kan man spørre seg selv hvor stor risikoen for at noe slikt skulle skje er. Dersom man føler seg trygg i jobben og samtidig er godt forsikret mot å bli ufør eller andre situasjoner, så er det sjeldent at det er noen stor risiko forbundet med et forbrukslån. Det samme gjelder med renten. Siden finanskrisen i 2008 har renten kun gått en vei, og det er nedover. Derfor vil den neppe bli spesielt mye dyrere for et forbrukslån, og sannsynligvis kan du heller hilse en lavere rente velkommen noen år etter at du har tatt opp et lån.

Det blir en stadig større konkurranse blant bankene om å tilby det billigste forbrukslånet, og følgelig er risikoen ikke like stor i dag som den var for noen få år siden. Så lenge du tar høyde for de punktene vi nevne i forrige avsnitt, så vil vi påstå at risikoen med å ta opp et forbrukslån i 2014 er ganske lav.

Til sist vil vi nevne at det viktigste man gjør når man skal søke om et forbrukslån, er å tenke over om man virkelig behøver dette lånet. I mange tilfeller vil det være mer gunstig å søke om et kredittkort, spesielt dersom du skal nedbetale gjelden innen 50 dager (ettersom det da er helt rentefritt). I andre tilfeller igjen vil det være mulig å spare, slik at man faktisk tjener renter i stedet for å betale dem. Dette er også en del av risikovurderingen, og dersom du ikke låner, så er jo risikoen null!